10 manieren om het huis brandveilig te maken

Vuur grijpt razendsnel om zich heen. Daarom is het belangrijk om je huis brandveilig te maken. Door adequate brandpreventie in huis voorkom je dat een klein vuurtje omslaat tot een grote brand. Hoe zorg je voor deze brandveiligheid in huis? Maak gebruik van deze 10 tips!

Tips om brand te voorkomen

  1. Wees voorzichtig bij het gebruik van ontvlambare middelen zoals schoonmaakmiddelen en spiritus.
  2. Ruim aanstekers en lucifers op.
  3. Zorg ervoor dat kaarsen niet in de buurt staan van makkelijk brandbaar materiaal zoals gordijnen. Ditzelfde geldt voor halogeen lampen.
  4. Maak het filter van de afzuigkap regelmatig schoon.
  5. Apparaten kunnen ook op de stand-by stand nog doorbanden. Het is beter om een apparaat volledig uit te schakelen. Zeker als u langere tijd weggaat, bijvoorbeeld tijdens een vakantie!
  6. Verwijder bij onweer altijd alle elektrische apparatuur uit stopcontacten.
  7. Reinig het filter van een wasdroger regelmatig. Je kunt ook een fireblocker installeren, die automatisch blusmiddel uitstoot wanneer er brand uitbreekt.
  8. Elektrische apparatuur wat nog wel aangesloten is op stroom, kan nog steeds kortsluiting veroorzaken! Verwijder de apparaten zo snel mogelijk als ze defect zijn.
  9. Apparatuur die zichzelf kan doorladen terwijl de accu al vol is, kan ook vlam vatten. Haal deze apparatuur zo snel mogelijk van de lader als de accu vol is. Probeer om deze reden ook het liefst alleen overdag op te laden als je wakker en alert bent.
  10. Te veel apparatuur op één stekkerdoos kan ook kortsluiting veroorzaken.

Wat te doen als er wel brand uitbreekt?

Brandmelder

Installeer in elke ruimte (of op elke verdieping) een brandmelder zodat je op tijd gewaarschuwd wordt. Het brandalarm gaat af zodra de rookmelder rook en roetdeeltjes signaleert. Je kunt ervoor kiezen om een alarmsysteem met brandalarm aan te laten sluiten bij de alarmcentrale. Een rookmelder moet altijd minimaal 50 centimeter van de muur worden geplaatst en mag niet worden geplaatst bij ventilatieopeningen. Controleer met regelmaat de batterijen en test of de melder nog werkt.

Zorg voor een duidelijke vluchtroute

Je weet jezelf en anderen in je huis sneller en gemakkelijker in veiligheid te brengen als je een bekende vluchtroute hebt. Test deze vluchtroute regelmatig met alle bewoners. Zorg ervoor dat de vluchtroute ten alle tijden vrij is van spullen. Als een vluchtroute door meerdere afsluitbare ruimtes gaat, is het verstandig om in elke ruimte de deur dicht te doen als je de ruimte verlaat. Laat indien mogelijk een sleutel in een achterdeur zodat je sneller de deur kunt openen.

Brandblusser en/of branddeken

Als de brand beginnend is, kun je proberen deze zelf te blussen met een blusdeken of een brandblusser. Gebruik een brandblusser met korte stoten. Een brandblusser moet elke twee jaar worden gekeurd.

Schoorsteenbrand

Bij een schoorsteenbrand kun je het beste de schoorsteenklep/zuurstoftoevoer sluiten. De brand zelf kun je proberen te doven met zand. Gebruik geen water, want dit kan een explosie veroorzaken! Zorg ervoor dat de schoorsteen elk jaar wordt schoongemaakt. Het vuil wat in de schoorsteen achterblijft, kan brand veroorzaken.

Vlam in de pan

Blus deze door de pan af te dekken met een deksel of blusdeken. Blus het niet met water!

Woonmooier.nl
Logo